Lõi Alkaline ORP – 11inch

500.000

✅ CÔNG DỤNG

Trung hòa Axit dư thừa, giúp loại bỏ chất oxy hóa, tăng cường miễn dịch. Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có lợi cho sức khỏe.

✅ THỜI GIAN SỬ DỤNG

Từ 18-24 tháng (phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước và tần suất sử dụng)